Štipendija


Pogoj za pridobitev štipendije v višini 780 eurov je prijava na 228. Javni razpis Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Osnovni pogoj je, da vaša izobraževalna ustanova prizna vašo udeležbo na poletni šoli kot del vašega izobraževanja. Ponavadi fakultete to storijo z vrednotenjem poletne šole s krediti ECTS ali pa kot dodatek k diplomi. Do štipendije niste upravičeni, če ste bili več kot enkrat upravičeni do štipendije iz kateregakoli razpisa sklada iz preteklih let. Več informacij lahko izveste TUKAJ.

S prijavo in plačilom prvega obroka za poletno šolo vam kot uradnemu udeležencu poletne šole z naše strani zagotovimo uradno vabilo kitajske institucije, ki ga predložite svoji fakulteti ter Javnemu skladu v sklopu dokumentacije za razpis.

Na svoji fakulteti morate sami urediti potrditev, da bo vaša fakulteta ovrednotila udeležbo poletne šole v obliki kreditov ECTS

Ko pridobite vso dokumentacijo, ki jo zahteva RAZPIS, morate v določenem roku vse posredovati Javnemu skladu.